Sledujte nás na:
Choose your language:
Sušené konopí CBD A kuřácké
potřeby
I do 30 minut
24H/7
ve vašem domu!
WEEDTAXI neposkytuje služby
osobní dopravy.

Zákaznické předpisy WeedTaxi

§1 DEFINICE

Termíny použité v Předpisech mají následující význam:
Benz Corp - Benz Corp Mariusz Bęckowski, ul. Raciborska 160, Rybnik 44-210, DIČ 6423094767 IČO 380459540;
WeedTaxi - služba poskytovaná společností Benz Corp prostřednictvím portálu dostupného na www.WeedTaxi.pl;
Zákazník - fyzická osoba využívající WeedTaxi;
Předpisy - tento dokument;
Franšízant - podnikatel, který uzavřel franšízovou smlouvu s Benz Corp na působení pod značkou WeedTaxi.

§2 ROZSAH PŘEDPISŮ

Předpisy definují práva a povinnosti Zákazníka a Benz Corp při používání WeedTaxi.

§3 TECHNICKÉ PODMÍNKY

Pro správnou funkci WeedTaxi vyžaduje:

Přístup k internetu;
Používání nejnovější verze prohlížeče Chrome, Firefox, Safari nebo Edge;
Povolení ukládání a čtení souborů cookies souvisejících s jeho provozem.

§4 PODMÍNKY POUŽITÍ

WeedTaxi je k dispozici dospělé fyzické osobě.

§5 ROZSAH SLUŽEB WEEDTAXI

WeedTaxi vám umožňuje objednat příjezd mobilního prodejního místa produktů pod značkou WeedTaxi provozovaného Franšízantem.
V případě zadání objednávky na příjezd mobilního prodejního místa nebo jiných produktů či služeb od Franšízanta uzavírá zákazník s Franšízantem smlouvu. Benz Corp není stranou smlouvy o prodeji produktů nebo poskytování služeb.

§6 OBECNÉ POVINNOSTI

Při používání WeedTaxi je Zákazník povinen:
Dodržovat Předpisy; Poskytnout správné údaje jako součást objednávky; Nezavádět nezákonný obsah.

§7 OBJEDNÁVKA MOBILNÍHO PRODEJNÍHO MÍSTA

Aby moci využívat službu mobilních prodejních míst, je třeba provést objednávku prostřednictvím WeedTaxi.
K zadání objednávky musí zákazník poskytnout všechna data požadovaná v rámci WeedTaxi a odsouhlasit Předpisy.
Po zadání objednávky obdrží Zákazník SMS s potvrzením objednávky obsahující všechny konečné podstatné prvky týkající se Objednávky.
Každá objednávka je převedena do Franšízanta v oblasti místa uvedeného Zákazníkem.
Realizace objednávky je omezena na území Polska a probíhá na adrese zadané Zákazníkem při zadávání Objednávky v oblasti, na kteru se vztahuje služba.
Lhůta pro dokončení objednávky Zákazníkovi je až 6 hodin, pokud není v popisu daného Prodávajícího nebo při zadávání Objednávky stanovena kratší lhůta.
Náklady na realizaci objednávky závisí na Franšízantovi.
Franšízant je oprávněn kontrolovat soulad obsahu objednávky se Zákazníkem.

§ POPLATKY ZÁKAZNÍKA

Využívání služeb poskytovaných společností Benz Corp v rámci WeedTaxi je pro zákazníky bezplatné.
Franšízant může zákazníkovi účtovat poplatky za používání služeb, včetně služeb objednaných prostřednictvím WeedTaxi.

§9 REKLAMACE

Ve věcech souvisejících s používáním WeedTaxi, včetně chování Franšízanta, může zákazník podat reklamaci Benz Corp.
Reklamace zasílejte elektronicky na následující e-mailovou adresu: biuro@weedtaxi.pl nebo poštou na adresu Benz Corp uvedenou v §1.
Zákazník by měl upřesnit rozsah své reklamaci. Reklamace by měla obsahovat:

jméno a příjmení Zákazníka,
podrobný popis události, která je důvodem reklamace;
uveďte kontakt, na který chcete obdržet odpověď na reklamaci.
Reklamace bude zkoumaná do 30 dnů od jejího doručení. Pokud je nutné stížnost doplnit, prodlouží se tato lhůta odpovídajícím způsobem.

§10 ZMĚNY PŘEDPISŮ

Společnost Benz Corp si vyhrazuje právo upravit tato Pravidla jako celek nebo zčásti. O změnách a datu jejich vstupu v platnost bude Benz Corp informovat Zákazníky minimálně 15 dnů předem zveřejněním upravených předpisů na portálu WeedTaxi.

Používáme soubory cookies, aby vám ulehčit využívání našich webových stránek a na statistické účely. Pokud neblokujete tyto soubory, souhlasíte s jejich použitím a uložením do paměti zařízení. Pamatujte, že můžete samostatně spravovat soubory cookies. Klikněte souhlasím.

Strana jen pro plnoleté osoby!